1–12 termék, összesen 17 db

A helység kalapácsa-Apostol-Útirajzok

796Ft
Petőfi Sándor (1823) már régóta viszonyítási pont a magyarirodalomban és kultúrtörténetben. Roppant teher ez egy költőiéletművön, és valójában csoda, elbűvöl csoda, mennyire személyes,bensőséges élmény a mai napig Petőfi-verseket olvasni.

A Pendragon legenda

796Ft
A magyar olvasó Szerb Antal révén érthette meg a leginkább, hogy az irodalom saját életet él, alternatív valóság, amelynek térképe, története van, titkai és csodái vannak, különleges alakjai, akik írják, és hősei, akiket megírnak.

A sebész és más novellák

796Ft
Csáth Géza kétszer született. 1887-ben Szabadkán BrennerJózsefként, aki művésznevén nagyon fiatalon, a Nyugat szellemikörében lett a magyar irodalmi és zenei élet fölfedezettje.

A zsebóra és más novellák

796Ft
Válogatásunkban Krúdy Gyula novellái több értelemben is utazásra invitálják az olvasót.

Csontbrigád

796Ft
Rejtő Jenő könyveit legalább háromszor olvassa el az ember.Kamaszkorában a szabadság mámora és az áradó humor ragadja el. Később az irracionális világ abszurdjában gyönyörködik. Aztán, vissza-visszanézve eltelt éveire, jól látja a lapokon minden komoly dolog, köztük az irodalom bölcs paródiáját.

Dorottya-Az özvegy Karnyóné

796Ft
Életében művei Mközül csupán egyetlenegy jelent meg kötetben: a Dorottya, ez az édes vígeposz, amelyhez hasonlót Petőfi ír majd A helység kalapácsával. Pedig jó ideje készen állt már, s a kiadásig Csokonai azt tette, amit manapság is a költők kicsiny s nagyobb bulikon, fesztiválokon: „négy esztendő olta esmérik sok úri rendű urak és asszonyságok ezt az én tréfa versemet; elégnek olvastam felmagam is némelly víg kompániákban, elégnek megvan kézírásban is.

Esőleső társaság és más novellák

1.192Ft
A borítón mosolygó embert az elmúlt évszázad legszigorúbb magyar írójaként emlegették, és sokáig ritkábban álmélkodtunk azon, mennyi játék és gyöngéd művészi mozdulat van az írásaiban. Az új századforduló prózájában fedeztük föl igazán, milyen sokszínű hagyomány bontakozik elő Móricz Zsigmond novellisztikájából.

Germinal

1.192Ft
Émile Zola nézeteiről és közéleti bátorságáról évszázada több szó esik, mint írói teljesítményéről, pedig… Játsszunk el a gondolattal: ha napjaink sztrájkoló bányászairól írna valaki regényt, hogyan kerülné el egyszerre a publicisztikus felszínességet, a részletező információkunalmát, az együttérzés díszítményeit, a lapos lelkesedést?

Mazsola

2.925Ft
Manófalvi Manó, a madárijesztők barátja egy szép napon födél nélkül maradt. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kivájták a belét. Csinosan berendezte, dundi szalmazsákot készített magának, jó kis karosszéket, és lámpagyújtás után vidáman olvasott újságot. Egyszer csámcsogást hallott kintről...

Mennyei riport

796Ft
Karinthy Frigyest pályáján mindvégig foglalkoztatta az elképesztőteljesítményekre képes huszadik század súlyos aránytévesztése, hogy tudniillik számtalan dolog tökéletesítésével büszkélkedhet, miközben a végső dolgokban a rettenet, a pusztítás és pusztulás felé menetel. Neki tehát a túlvilágot, benne túlvilági tükörképünket is meg kellett vizsgálnia. Ezt a képet – írja a Mennyei Riport el szavában – „átnyújtom a magyar olvasónak, aki már megszokta tőlem, hogy olyan kérdéseire válaszolok,amiket nem tett fel”.

Négy dráma

1.032Ft
Shakespeare színművei kiváltképp egy életre szólhatnak, hiszen a színház a legkülönbözőbb életkorokban, más és más rendezésben, felfogásban, újabb színésznemzedékek sztárjaival mindig új élményben részesít.

Özvegy és leánya

1.032Ft
Özvegy és leánya, Zord idő, A rajongók – káprázatos regények az 1850-es évekből, amelyeket, mintegy Jókai Mór árnyékában, ritkán olvasunk, nem is tudván, mit veszítünk velük.